Deze website is eigendom van Willy Naessens Group.

Contactgegevens:
Willy Naessens Group
Kouter 3
9790 Wortegem-Petegem

Adres maatschappelijk zetel:
Willy Naessens Group
Kouter 3
9790 Wortegem-Petegem

Telefoon: +32 (0)56 694 111
E-mail: info@willynaessens.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0418 972 989

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Willy Naessens Group of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Willy Naessens Group levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Willy Naessens Group de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Willy Naessens Group kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Willy Naessens Group geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Willy Naessens Group kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Willy Naessens Group verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.

Privacybeleid

Willy Naessens Group hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Willy Naessens Group, Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem of via info@willynaessens.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Willy Naessens Group, Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem of via info@willynaessens.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Willy Naessens Group kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op de harde schijf van uw computer kan plaatsen en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies kan verhinderen, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Wij gebruiken cookies.

Bij het gebruik van deze website, ga je akkoord met het gebruik van onderstaande cookies.

1) Functionele cookies

Dit zijn cookies die onze website nodig heeft om te kunnen werken met volledige functionaliteit.

Naam Ingesteld door Omschrijving
frontend_language Deze website Deze cookie slaat de taal van de gebruiker op.
track Deze website Deze cookie slaat de unieke gebruikers-id op tijdens het bezoek aan de website.

2) Analytics cookies

Deze cookies houden statistieken van de gebruiker bij.

Naam Ingesteld door Omschrijving
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Google Analytics Wij gebruiken Google Analytics om de traffiek naar onze website te analyseren alsook om de statistieken te bekijken van onze bezoekers. Meer lezen over Google Analytics Privacy Policy.

Wat als ik de cookies blokkeer?

Wanneer je geen cookies toelaat, dan kan je uiteraard nog steeds onze website bezoeken. Maar wees ervan bewust dat bepaalde pagina’s niet beschikbaar zullen zijn wanneer de cookies gedeactiveerd zijn.

Als je akkoord gaat met deze beperkingen op onze website en je wil de cookies echt blokkeren, volg dan onderstaande instructies voor jouw browser.

Hoe kan ik de cookies blokkeren?

Als je dat wenst, dan kan je het gebruik van cookies op onze website uitschakelen.
Dit kan in het menu opties van je browser. Als het gebruik van onze website zonder cookies je niet bevalt kan je dit opnieuw activeren volgens dezelfde instructies.

Opgelet: Indien je onderstaande cookies blokkeert, dan zal dat ons bedrijf schaden, we zullen niet langer bezoeken aan onze website kunnen volgen, populaire pagina's zien of welke toestellen onze website bezoeken.

Internet Explorer
 1. In de navigatiebalk, klik op Extra en dan Internet Opties.
 2. Klik op de tab Privacy en plaats de schuifregelaar op een positie tussen het bovenste en onderste niveau, zodat je niet alle cookies blokkeert of toestaat.
 3. Klik op Websites.
 4. Typ het adres van een website in het vak Adres van website en klik op Blokkeren of Toestaan.
 5. Terwijl je typt, wordt een lijst weergegeven met de webpagina's die je al hebt bezocht. Je kan op een adres klikken om dit weer te geven in het vak Adres van website.
 6. Herhaal stap 5 voor elke website die je wil blokkeren of toestaan. Klik op OK als je klaar bent.
 7. Plaats de schuifregelaar weer op de oorspronkelijke positie en klik op OK.
Chrome
 1. Klik op het Chrome-menu op de browserwerkbalk.
 2. Selecteer Instellingen.
 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
 4. Klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop Instellingen voor inhoud.
 5. Klik op Uitzonderingen beheren om op te geven hoe cookies van een aantal specifieke websites of domeinen moeten worden behandeld.
 6. Klik op het veld 'Een nieuw uitzonderingspatroon toevoegen' en voeg de domeinnaam toe waarvoor je een uitzondering wiltinstellen.
 7. Als je uitzonderingen voor een volledig domein wilt maken, voeg je [*.] in vóór de domeinnaam (bijvoorbeeld [*.]google.com. Dit komt overeen met drive.google.com en calendar.google.com).
 8. Gebruik het menu om te kiezen of de site cookies mag instellen. Als je Wissen bij het verlaten selecteert, worden de bijbehorende cookies elke keer verwijderd wanneer je de browser sluit.
Firefox
 1. Ga naar de website die je voor het instellen van cookies in Firefox wilt blokkeren.
 2. Klik met de rechtermuisknop binnen de pagina en selecteer Pagina-info bekijken.
 3. Selecteer in dit venster het paneel Toestemmingen.
 4. Verwijder het vinkje bij Standaard gebruiken onder Cookies instellen.
 5. Wijzig de instelling naar Blokkeren.
 6. Sluit het venster Pagina-info.
Safari
 1. Klik in de menubalk linksboven op Safari > Voorkeuren ...
 2. Er gaat een venster met de opties voor Safari open.
 3. Ga naar het tabblad Beveiliging om er de cookies te beheren naar eigen wens.
 4. Als je het vakje Altijd aanvinkt, zullen de cookies worden toegestaan.
 5. Als je het vakje Nooit aanvinkt, zullen de cookies worden geblokkeerd.
 6. Als je het vakje Alleen van sites die ik bezoek aanvinkt, zullen de cookies gekoppeld aan de domeinnaam van de bezochte site worden geaccepteerd (directe cookies) en zullen de cookies gekoppeld aan een andere domeinnaam dan die van de bezochte site (cookies van derden) worden geweigerd.
 7. Om de cookies weer te geven en te verwijderen die al door Safari zijn opgeslagen, klik je op de knop Cookies tonen.
 8. Sluit dan Safari af en start het opnieuw op om de wijzigingen effectief te maken.

Uitschrijven voor Google Analytics tracking systeem doorheen alle websites kan op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.